HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK

31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmî Gazete ile ilan edildiği üzere Haksız Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde ("Yönetmelik") bir değişiklik gerçekleştirilerek "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak." da aldatıcı ticari uygulamalardan biri olarak kabul edilmiştir.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK  HAKKINDA

- HUKUK BÜLTENİ -

 

BÜLTEN TARİHİ: 04/09/2018

31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmî Gazete ile ilan edildiği üzere Haksız Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde  ("Yönetmelik") bir değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değişiklik ile Yönetmeliğin “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı Ek’inin, A- Aldatıcı Ticari Uygulamalar başlığı altındaki 19. maddesinde “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak.” da aldatıcı ticari uygulamalardan biri olarak kabul edilmiştir.

Ağustos-Eylül 2018’de yaşanan dolardaki ciddi artışın ardından, basın organlarında özellikle paketli gıdalarda fiyat artışları yahut gramaj düşürümü yapıldığı haberlerinin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerek bu düzenlemeyi yapmıştır.

Düzenleye aykırılığın yaptırımı ise, 6502 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun m. 77/XIII uyarınca

  • haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veya durdurulması yaptırımı veya beş bin Türk Lirası idari para cezasıdır. Kurul, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir.
  • İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası olarak uygulanır.

Buna karşılık “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmeme” şartının nasıl sağlanacağı soru işaretleri doğurmaktadır. Çünkü döviz kurundaki artışın, etkilemediği hemen hemen hiçbir sektör veya iş kolu bulunmamaktadır. Doğrudan dövizle girdi maliyeti bulunmayan işletmeler bile, dövizdeki artışa bağlı olarak enflasyonun yükselmesi sebebiyle, daha yüklü maliyetlere katlanır hale gelmektedir. Bu sebeple, anılan düzenlemenin hukuka uyarlığı konusunda ciddi şüpheler bulunmaktadır. Şüphesiz bu şart, denetimlerde kesilen cezaları, itiraz üzerine inceleyecek mahkemelerce denetlenecektir.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

Bültene PDF olarak ulaşmak için tıklayınız...