İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASININ MEVCUT MAAŞ HACİZLERİNE ETKİSİ

İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASININ MEVCUT MAAŞ HACİZLERİNE ETKİSİ

İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASININ MEVCUT MAAŞ HACİZLERİNE ETKİSİ HAKKINDA

-HUKUK BÜLTENİ-

                                               BÜLTEN TARİHİ: 26.03.2020

22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına karar verilmiştir. İlgili kararda; “COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğü girdiği tarihten 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.” denilmektedir.

Karar tarihinden itibaren; icra ve iflas talep ve işlemlerine ilişkin yeni talep alınmayacağı, karar tarihinden sonra haciz koyma işlemlerinin yapılmayacağı ve yine karar tarihinden sonra fiili hacze çıkılmayacağı anlaşılmakta olup İcra ve İflas dairelerindeki her türlü işlem durdurulmuştur. Karar tarihinden sonraki işlemlerdeki tek istisna nafaka alacaklarına ilişkin icra takip ve haciz işlemlerinin devam etmesidir. Karar ile durdurulan tüm talep ve işlemler karar tarihinden sonraki takip, talep ve işlemlere uygulanacak olup karar tarihinden önceki işlemler için doğrudan etkisi bulunmamaktadır.

İcra ve İflas Takip ve İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Kararın yayınlanmasından önceki icra ve iflas talep ve işlemleri ile haciz işlemlerine etkisi incelendiğinde, infaz edilen işlemlere ilişkin geriye dönük olarak durdurucu bir etkisi söz konusu değildir. Bu cihetle özellikle karar tarihinden önce yapılan maaş hacizleri tamamlanmış bir işlem olduğundan maaş haciz kesintileri devam edecektir. Maaş haczi müzekkeresi borçlunun çalıştığı işyerine gitmekle tamamlanmış bir işlem olup sadece etkisi ileriye yönelik olarak devam etmektedir. Maaş haczi işlemi yapıldığında borçlunun dosya borcunun tamamı için haciz işlemi tamamlanmış bulunmaktadır. Dosya borçlusu işçi çalışmaya devam ettiği müddet maaş haczi yapılan miktar kadar ödemeler devam edecektir. COVID-19 salgını nedeniyle alınan karar sadece yeni takip, talep ve haciz işlemlerine ilişkindir.

22 Mart 2020 tarihinden önce borçlunun çalıştığı iş yerine gönderilerek kesinleşen maaş haciz ihbarnameleri bakımından, 22 Mart 2020 tarihinden sonra kesinleşen maaş haczi sebebiyle icra dosyasına ödeme yapılması gerekiyorsa, bu ödemelerin devam etmesi gerekmektedir. Karar tarihinden önce gönderilen maaş haciz ihbarnamesi bir icra takip işlemi olsa da kesinleşen bir maaş haciz ihbarnamesi devamında yapılan kesinti işlemi bir icra takip ve taraf işlemi değildir. Maaş kesintisi işlemi önceden yapılan bir icra takip işleminin devamı niteliğinde olan tamamlayıcı bir işlemdir. Bunun yanı sıra maaş haciz kesintisi işlemi icra dairesi tarafından yapılmamakta olup borçlunun çalıştığı iş yeri tarafından yapılan bir işlemdir. COVID-19 sebebiyle alınan karar incelendiğinde durdurulan icra takip, talep ve işlemler; İcra ve İflas Daireleri tarafından yapılan işlemleri kapsamaktadır.

Sonuç olarak; COVID-19 Salgınının maaş haciz kesintilerine dolaylı olarak etkisi işçinin ücretsiz izne çıkarılması, istifa etmesi veyahut işten çıkarılması hallerinde ortaya çıkmaktadır. İşverenler tüm bu süreç boyunca faaliyetlerine ara verebileceğinden dolayı, işten çıkarılan, istifa eden veyahut ücretsiz izne çıkan işçiler bakımından 30.04.2020 tarihine kadar ödeme yapılmamasında sakınca bulunmamaktadır. Maaş haczi borçlu çalışanın çalıştığı süre boyunca geçerliliği olan bir haciz işlemidir. Borçlu çalışanların COVID-19 salgınından sonra çalışmaya devam etmesi halinde ise İşveren maaş haczi kesintisi yapmaya devam ederek borçlunun icra dosyasına ödeme yapmakla yükümlüdür.

 

 

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

Bültene PDF formatında ulaşmak için tıklayınız...