MEMURİYETE GEÇİŞ SEBEBİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIP KAZANAMAYACAĞI

MEMURİYETE GEÇİŞ SEBEBİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIP KAZANAMAYACAĞI

MEMURİYETE GEÇİŞ SEBEBİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIP KAZANAMAYACAĞI HAKKINDA

-HUKUK BÜLTENİ-

                                               BÜLTEN TARİHİ: 21.04.2020

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az bir yıl süreyle çalışan işçinin iş akdinin belirli durumlarda sona ermesi halinde hizmet süresine göre giydirilmiş ücreti üzerinden hesaplanarak kendisine ödenen tazminattır. 4857 sayılı İş Kanunu 25134 sayılı ve 10.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir; ancak kıdem tazminatı hususunda 1475 sayılı İş Kanunu m. 14 ilga edilmemiş, buradaki durumlar saklı tutulmuştur. Dolayısıyla işçinin iş akdinin sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı tespit edilirken; hem 4857 sayılı Kanun hem de 1475 sayılı Kanun m. 14 kapsamında bir değerlendirme yapılmalıdır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabileceği haller şu şekildedir:

  • İş akdi işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dışındaki sebeplerle feshedilirse, (4857 sayılı İş Kanunu m. 25/II)
  • İş akdi işçi tarafından sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri veya zorlayıcı sebeplere dayanılarak feshedilirse, (4857 sayılı İş Kanunu m. 24)
  • İş akdi işçi tarafından muvazzaf askerlik nedeniyle feshedilirse, (1475 sayılı İş Kanunu m. 14/I-3)
  • İş akdi yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı yahut toplam ödeme almak amacıyla feshedilirse, (1475 sayılı İş Kanunu m. 14/I-4)
  • İş akdi emeklilik için yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını dolduran işçi tarafından feshedilirse, (1475 sayılı İş Kanunu m. 14/I-5)
  • İş akdi kadın işçi tarafından evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde feshedilirse, (1475 sayılı İş Kanunu m. 14/I)
  • İşçinin ölümü. (1475 sayılı İş Kanunu m. 14/I)

Görüldüğü üzere memuriyete geçiş ne 4857 sayılı İş Kanunu ne de 1475 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş değildir. İşçi açısından yukarıda belirlenen hallerden biri mevcut olmadığından işçinin iş akdini bu sebeple feshetmesi istifa olarak değerlendirilecektir ve işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Memuriyete geçiş sebebiyle iş akdini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı güncel Yargıtay kararlarında da sabit bir husustur:

“Somut uyuşmazlıkta davacı 05.02.2007 tarihli el yazılı ve “05.02.2007 tarihinden beri kaplama bölümünde kalite seçim operatörü olarak görev yapmaktayım. 23.09.2011 tarihinde işten ayrılacağımı tarafınıza bildiririm. Gereğinin yapılmasını arz ederim.” içerikli istifa dilekçesi ile haklı neden göstermeksizin iş akdini kendisi sona erdirmiştir. Ayrıca dinlenen tanık beyanları ile davacının işten ayrılma sebebinin memuriyete geçiş olduğu da ortaya çıkmıştır.

Mahkemece memuriyete geçişin haklı neden olarak düzenlenmediği gözetilerek davacının şartları bulunmayan kıdem tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.”(Yargıtay 9. H.D., E. 2016/2011, K. 2019/6783, T. 26.03.2019)

Sonuç olarak, somut olaya ilişkin koşulların göz önünde bulundurulması saklı kalmak kaydıyla; işçinin memuriyete geçiş sebebiyle işten ayrılması istifa olarak değerlendirilecektir ve işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır[1].

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için bir hukuk bürosuyla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.


[1] İşbu hukuk bülteninde memurluğa hak kazandığı için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı ele alınmaya çalışılmıştır. İşçinin memur statüsüne veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilme ise farklı durumlardır.