Enerji Hukuku

Forensis Hukuk, enerji sektöründe yıllardır biriktirdiği tecrübeyi, müvekkillerine en profesyonel şekilde aktarmaktadır. Enerji Hukuku alanında faaliyet gösterecek ortak girişim ve şirket kurma; finansman sağlama; güneş enerji santrali kurulum, enerji dağıtım ve satış sözleşmelerinin hazırlanması gibi adımlar, konulan milli hedeflerin gerçekleştirilmesi için titizlikle atılmaktadır.

Enerji Hukuku

ENERJİ HUKUKU

Enerji Hukuku, son yıllarda Türkiye’de en revaçta yatırım alanlarındandır. Ülkelerin politikalarını yenilebilir enerjiye doğru kaydırması ülkemizi de yakından etkilemiştir. Enerji Hukuku alanında yapılan düzenlemelerle Türkiye, özellikle rüzgâr ve güneş santrallerinden üretilecek elektrik enerjisine satın alma garantisi ve teşvikler vermektedir. Bununla birlikte yenilebilir enerji, giderek artan nüfusu, gelişen ekonomisiyle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede değildir. Bu sebeple alternatif enerji üretim yöntemlerine başvurulması zorunludur.
 


 

Uzman ekibimiz enerji projelerinin hazırlanması, bu kapsamda teknik ve hukuki due diligence, başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) nezdinde olmak üzere gerekli idari izinlerin alınması, tüm hukuki süreçlerin takip edilmesi yanında yatırım açısından avantajlı bölgelerimize yerli ve yabancı müvekkillerini yönlendirmekte, sermayelerini yatırıma çevirmelerine olanak sağlamaktadır.

Forensis Hukuk, enerji sektöründe yıllardır biriktirdiği tecrübeyi, müvekkillerine en profesyonel şekilde aktarmaktadır. Ekibimizde TANAP projesi, SOCAR ve pek çok solar enerji santrali kurulumu ve satışında çalışmış avukatlar sayesinde Enerji Hukuku alanında faaliyet gösterecek ortak girişim ve şirket kurma; finansman sağlama; güneş enerji santrali kurulum, enerji dağıtım ve satış sözleşmelerinin hazırlanması gibi adımlar, konulan milli hedeflerin gerçekleştirilmesi için titizlikle atılmaktadır. 

Forensis Hukuk, enerji sektöründe yıllardır biriktirdiği tecrübeyi, müvekkillerine en profesyonel şekilde aktarmaktadır. Enerji Hukuku alanında faaliyet gösterecek ortak girişim ve şirket kurma; finansman sağlama; güneş enerji santrali kurulum, enerji dağıtım ve satış sözleşmelerinin hazırlanması gibi adımlar, konulan milli hedeflerin gerçekleştirilmesi için titizlikle atılmaktadır.