İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku bağlamında, işveren yönünden, işletmenin insan kaynakları politikasının oluşturulması, kalite kontrol mekanizması, iş güvenliği ve çalışma disiplinin sağlanması, iş sözleşmelerinin oluşturulması ve revizesi, işten çıkarma, grev, lokavt gibi süreçlerin yönetilmesi ve şirketi için eğitimlerin verilmesi zorunluluktur. İşçi açısından ise, çalışma saatleri, görev tanımı, hafta tatili, yıllık izin, fazla çalışma gibi hakları ile işten ayrılma durumunda işe iade, mobbing, kıdem ve ihbar tazminatlarının alınması gibi konular önem taşımaktadır.

İş Hukuku

İŞ HUKUKU

İş Hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen ve başta İş Kanunu olmak üzere geniş bir mevzuatla düzenlenen bir hukuk dalıdır. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen, üretimin temeli halen insan gücü ve beynine dayanmaktadır. Bir “iş sözleşmesi” kapsamında çalışan işçiler, ekonominin temel taşlarından birini oluşturmaktadır.
 


 

2017’de yapılan yeni bir yasal düzenlemeyle, iş ilişkilerinin çözümünde “zorunlu arabuluculuk” müessesesi getirilmiştir. Buna göre taraflar öncelikle arabulucuya başvuracak; burada çözüm bulunamazsa İş Mahkemeleri’nde dava açılacaktır.

Bireysel İş Hukuku bağlamında, işveren yönünden, işletmenin insan kaynakları politikasının oluşturulması, kalite kontrol mekanizması, iş güvenliği ve çalışma disiplinin sağlanması, iş sözleşmelerinin oluşturulması ve revizesi, işten çıkarma, grev, lokavt gibi süreçlerin yönetilmesi ve şirketi için eğitimlerin verilmesi zorunluluktur. İşçi açısından ise, çalışma saatleri, görev tanımı, hafta tatili, yıllık izin, fazla çalışma gibi hakları ile işten ayrılma durumunda işe iade, mobbing, kıdem ve ihbar tazminatlarının alınması gibi konular önem taşımaktadır.

Son olarak Toplu İş Hukuku cephesinde de, sendika üyeliği, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt ve sendikal tazminat gibi konu başlıkları uzmanlık gerektirmektedir.

Forensis Hukuk tüm bu süreçlerde gerek işçi gerekse de işveren müvekkillerine kaliteli ve hızlı hukuki çözümler önermektedir. Bu çözümler, 2017’de yasalaşan iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk müessesesi ve sonrasında İş Mahkemeleri nezdinde sağlanmaktadır.

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve revizesi,
  • Rekabet yasağı sözleşmesi
  • İşe iade davası
  • Hizmet tespiti davası,
  • İşçi alacağı davası,
  • Mobbing davası,
  • Fesih sürecinin yönetilmesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu nezdindeki süreçler,
  • Sendikal tazminat davası.
Bireysel İş Hukuku bağlamında, işveren yönünden, işletmenin insan kaynakları politikasının oluşturulması, kalite kontrol mekanizması, iş güvenliği ve çalışma disiplinin sağlanması, iş sözleşmelerinin oluşturulması ve revizesi, işten çıkarma, grev, lokavt gibi süreçlerin yönetilmesi ve şirketi için eğitimlerin verilmesi zorunluluktur. İşçi açısından ise, çalışma saatleri, görev tanımı, hafta tatili, yıllık izin, fazla çalışma gibi hakları ile işten ayrılma durumunda işe iade, mobbing, kıdem ve ih