EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK KREDİLERİ

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK KREDİLERİ

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK KREDİLERİ

-HUKUK BÜLTENİ-

                                               BÜLTEN TARİHİ: 23.04.2020

I.Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi

Covid-19 (Coronavirus) salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte bu salgının etkilerini azaltabilmek amacıyla çeşitli tedbirler alınmış, bazı iş yerlerinin faaliyetleri kamu otoriteleri tarafından durdurulmuş ya da kısıtlanmış, bazı iş yerlerinde salgının etkilerini azaltmak amacıyla çalıştırılan işçi sayıları azaltılmış, bazı alanlarda ise salgının oluşturduğu etkilere bağlı olarak ekonomik hareketlilik en alt seviyelere gelmiştir.

Ortaya çıkan durum nedeniyle birçok işletmenin ve bu işletmelerde çalışan işçilerin geleceği tehlike altına girmiştir. İşte bu tehlikeyi bertaraf edebilmek ya da mümkün olan en az seviyeye çekebilmek için 18 Mart 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı Covid-19 salgınının etkilerini azaltma hedefiyle ortaya çıkan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile alınan ekonomik tedbirler açıklanmıştır.

Açıklanan paket kredi kuruluşlarına bakan yönüyle şu hususları içermektedir:

  • Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilenen ve nakit akışı bozulan işletmelerin bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri üç ay ötelenecek ve gerektiğinde bu işletmelere ilave finansman sağlanacaktır.
  • Kredi Garanti Fonu’na (KGF) sağlanan destek 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılacaktır. KGF tarafından verilecek olan destekte öncelik, gelişmelerden olumsuz etkilenen ve nakit ihtiyacı içerisinde olan ve teminat açığı bulunan KOBİ’ler olacaktır.
  • Covid-19 etkisi ile nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen işletmelerin kredi siciline mücbir sebep notu düşülecektir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin açıklanmasını müteakiben Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de harekete geçerek 27 Mart 2020 tarihinde Çek Ödeme Destek Kredisi ve Destek Kredisi başlığı altında bir duruyu yapmak suretiyle bu süreçte başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin ihtiyaç duyacağı kredilere ilişkin bankacılık sektörünün başlattığı uygulamaları ilan etmiştir[1].

A. Çek Ödeme Destek Kredisi

Başta KOBİ’ler olmak üzere tüm kurumsal ve ticari müşterilerin daha önceden keşide ettiği ya da gelecekte keşide edeceği çeklerin ödenmesine destek olabilmek amacıyla her bir bankanın ayrı ayrı yapacağı belirlememelere göre tahsis edilen limitler dahilinde Hazine destekli, KGF kefaleti ile kredi sağlanabilecektir. Bu uygulamanın amacı, çeklerin ödenmemesi nedeniyle işletmelerin uğrayacağı itibar kayıplarını önlemektir.

Sağlanacak olan kredi desteği, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplamda 12 ay vadeli ve yılık %9,5 faizli olacak şekilde belirlenmiştir.

İşletmeler bazında belirlenen kredi limitleri şu şekildedir:

Yıllık Ciro (TL)

Azami Kredi Tutarı (TL)

0-25 milyon

1 milyon

25-125 milyon

5 milyon

125 milyon ve üzeri

10 milyon

 

B. Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği

Çek Ödeme Destek Kredisine ek olarak, işletmelerin hali hazırda yaşadığı ya da ileride yaşayabileceği nakit ve sermaye ihtiyaçları için Kredi Desteği uygulaması da açıklanmıştır. İşletmelerin işe devamlılığını sağlamayı hedefleyen bu paket aynı zamanda işletmeyi koruyarak işçilerin de korunmasını amaçladığından, bu kredi desteğini kullanacak işletmeler açısından bir ön şart getirilmiştir. Buna göre işletmelerin bu kredi uygulamasından faydalanabilmesi için 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle işletmesinde kayıtlı çalışan sayısının kredi vadesi boyunca azaltılmaması gerektiği ifade edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus şudur ki, kanaatimizce bu program içerisinde işçi çıkarmak yasaklanmamaktadır. Herhangi sebeple bir işçinin iş akdi işveren tarafından ya da bizzat işçi feshedilmişse, yerine başka bir işçi alınmak suretiyle işçi sayısı azaltmayarak program şartlarına uyulmaya devam edilmiş olacaktır. 

Hazırlanan bu kredi planı çerçevesinde yeterli teminata sahip olmayan işletmeler için ise Hazine Destekli KGF kefaleti sağlanabilecektir.

Sağlanacak olan kredi desteği, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplamda 12 ay vadeli ve yılık %9,5 faizli olacak şekilde belirlenmiştir.

İşletmeler bazında belirlenen kredi limitleri şu şekildedir:

Yıllık Ciro (TL)

Azami Kredi Tutarı (TL)

0-25 milyon

5 milyon

25-125 milyon

25 milyon

125 milyon ve üzeri

50 milyon

 

Kredi ihtiyacı içerisinde olan şirketlerin hem Çek Ödeme Destek Kredisi’ne hem de Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği’ne başvurması mümkündür.

II.Sonuç

Covid-19 Salgını nedeniyle yaşanan gelişmelerin ve alınan tedbirlerin iş hayatına olan yansımalarını en aza indirebilmek amacıyla çeşitli tedbirler alınmakta, bu kapsamda işletmelere 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, KGF kefaleti ile kredi sağlama imkanı getirilmektedir. Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği hem işletmeleri hem de işçileri koruyan bir uygulama ile getirilmiş, bu kapsamda bu destekten faydalanmak isteyen işletmelerin kredi vadesi boyunca işçi sayılarında azaltmaya gitmemeleri bir ön koşul olarak getirilmiştir.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için bir hukuk bürosuyla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.