İcra ve İflas Hukuku

Davayı kazanmak başarıdır. Ancak asıl başarı, dava sonucunda lehe çıkan hükmü paraya çevirebilmektir. İcra ve İflas Hukuku tam da bu noktada devreye girer. Gerekli başarının sağlanabilmesi için zamanla yarışmanın gerektirdiği icra takiplerinde ekibimiz, borçlunun mal kaçırması, malların diğer alacaklar tarafından haczedilip satılması gibi olumsuzlukları engellemek adına borçlu ile ilgili araştırmalar yapmakta, zamanında ve yerinde hukuki adımlarla alacağı tahsil etmektedir. Bu anlamda Forensis Hukuk "Başarı=Sonuç" prensibiyle çalışmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Davayı kazanmak başarıdır. Ancak asıl başarı, dava sonucunda lehe çıkan hükmü paraya çevirebilmektir. İcra ve İflas Hukuku tam da bu noktada devreye girer.
 


 

Forensis Hukuk, kendine has kuralları olan ve hukukun esastan çok işin yapılış şekline yani usule önem verdiği bu alanında da iddialıdır. Gerekli başarının sağlanabilmesi için zamanla yarışmanın gerektirdiği icra takiplerinde ekibimiz, borçlunun mal kaçırması, malların diğer alacaklar tarafından haczedilip satılması gibi olumsuzlukları engellemek adına borçlu ile ilgili araştırmalar yapmakta, zamanında ve yerinde hukuki adımlarla alacağı tahsil edilmektedir. Bu anlamda Forensis Hukuk “Başarı=Sonuç” prensibiyle çalışmaktadır.

Tacirlerin malvarlıklarının borçlarını karşılamadığı durumda iflas kurumu devreye girmektedir. Bu olağanüstü durumda tacir, malvarlığı üzerindeki hâkimiyetini kaybetmekte, gerekli işlemler Asliye Ticaret Mahkemesi gözetiminde İflas Masası eliyle yürütülmektedir. Forensis Hukuk, kendine has kuralları bulunan ve son derece teknik bu alanda da gerek borçlu gerekse de alacaklı müvekkillerine hizmet vermektedir. Son olarak, deyim yerindeyse iflastan önceki son çıkış olan iflas erteleme süreci de uzmanlık alanlarımız arasındadır. Başta İstanbul olmak üzere, İzmir ve Bursa gibi sanayi şehirlerinde iflas erteleme süreçleri yürütülmektedir.

 • İlamlı ve ilamsız icra takibi,
 • Kambiyo senetlerine (poliçe, bono, çek) mahsus icra takibi,
 • Ödeme ve icra emrine itiraz,
 • İtirazın kaldırılması,
 • İtirazın iptali davası,
 • Takibin teminat veya ihtiyati tedbir marifetiyle durdurulması,
 • İcra müdürlüğü nezdinde şikâyet, haciz, ipotek, ihale, satış vb süreçlerin yönetilmesi,
 • İhalenin feshi davası,
 • Tasarrufun iptali davası,
 • İflas davası,
 • İflas masasına giren alacakların yönetimi,
 • İflas erteleme davası,
 • İflas erteleme projesinin hazırlanması.
Gerekli başarının sağlanabilmesi için zamanla yarışmanın gerektirdiği icra takiplerinde ekibimiz, borçlunun mal kaçırması, malların diğer alacaklar tarafından haczedilip satılması gibi olumsuzlukları engellemek adına borçlu ile ilgili araştırmalar yapmakta, zamanında ve yerinde hukuki adımlarla alacağı tahsil etmektedir. Bu anlamda Forensis Hukuk "Başarı=Sonuç" prensibiyle çalışmaktadır.