Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku

Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku, Forensis Hukuk’un uzmanlık alanlarındandır. Gayrimenkul alım satımı ülkemizde, bireysel veya kurumsal yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında, üretim ve hizmet tesislerinin kurulması ve hatta kamulaştırmaya kadar pek çok işlem Gayrimenkul Hukuku’nun konusudur. Bu yönüyle Gayrimenkul Hukuku, ticaret hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku ve idare hukuku gibi çok sayıda alanın kesişim noktasıdır. İşlemlerin Tapu Sicili gibi son derece ciddi bir kurum nezdinde gerçekleşmesi de konunun önemini göstermektedir.

Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku

GAYRİMENKUL VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku, Forensis Hukuk’un uzmanlık alanlarındandır. Gayrimenkul alım satımı ülkemizde, bireysel veya kurumsal yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında, üretim ve hizmet tesislerinin kurulması ve hatta kamulaştırmaya kadar pek çok işlem Gayrimenkul Hukuku’nun konusudur. Bu yönüyle Gayrimenkul Hukuku, ticaret hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku ve idare hukuku gibi çok sayıda alanın kesişim noktasıdır. İşlemlerin Tapu Sicili gibi son derece ciddi bir kurum nezdinde gerçekleşmesi de konunun önemini göstermektedir.

Öte yandan, son yıllarda başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında Kentsel Dönüşüm fırtınası esmektedir. Ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörü 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un (Kentsel Dönüşüm Kanunu) yürürlüğe girmesiyle daha da hareketlenmiştir. İlgili mevzuatla, risk altındaki bölgelerde, arsa sahiplerinin 2/3 çoğunluğuyla kat karşılığı inşaat yapılarak binaların yenilenmesi ve güçlendirilmesinin önü açılmıştır. Şu an ülkemizin hemen her ilinde kentsel dönüşüm kapsamında inşaat yapımına devam edilmektedir.

Bu kapsamda Forensis Hukuk, yerli ve yabancı müvekkillerinin Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku alanındaki yatırımlarını yönetmekte ve müvekkillerine gerekli her türlü desteği sağlamaktadır. Gayrimenkul hukuku alanında uzman ekibimiz ile gerçekleştirdiğimiz işlemler şunlardır:

  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ve buna dayalı tapu tescil ile sözleşmeye aykırılık davaları,
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve buna dayalı tapu tescil ile sözleşmeye aykırılık davaları,
  • Kira ve hasılat kirası sözleşmesi,
  • Hata, hile, muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları,
  • Tapuya tescili gereken intifa, alım, ön alım, geri alım kayıt ve şerhleri,
  • Aile konutu şerhi,
  • İmar incelemesi,
  • Kamulaştırma işlemlerine karşı davalar,
  • Kentsel dönüşüm davaları.

Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku, Forensis Hukuk’un uzmanlık alanlarındandır. Gayrimenkul alım satımı ülkemizde, bireysel veya kurumsal yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında, üretim ve hizmet tesislerinin kurulması ve hatta kamulaştırmaya kadar pek çok işlem Gayrimenkul Hukuku’nun konusudur. Bu yönüyle Gayrimenkul Hukuku, ticaret hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku ve idare hukuku gibi çok sayıda alanın kesişim noktasıdır. İşlemlerin Tapu Sicili gibi son derece ci