Sınai Mülkiyet Hukuku

Forensis Hukuk Konkordato, Enerji, Şirketler, Ticaret, Aile Anayasası, İcra-İflas, Gayrimenkul, İş Hukuku alanlarında uzman avukatlarla hizmetinizdedir.

Sınai Mülkiyet Hukuku

SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

(MARKA-PATENT-FAYDALI MODEL-TASARIM-COĞRAFİ İŞARET)

Sınai mülkiyet hukuku,

  • Marka,
  • Patent,
  • Coğrafi işaret,
  • Entegre devre topoğrafyası,
  • Bitki ıslahçı hakları

gibi hakları düzenleyen hukuk dalıdır. Günümüzde yaratılan katma değerde özellikle mal ve hizmetlerde ayırt edici işaretleri koruyan “marka”, buluşu koruyan “patent” ve bir malın coğrafi olarak kaynağını gösteren “coğrafi işaret” çok büyük önem arz etmektedir.

Apple, Coca Cola, Amazon, General Motors gibi markaların yahut kolanın üretiminde kullanılan kimyasal formülün yüz milyarlarca dolarlık değeri, şirketlerin sahip olduğu maddi malvarlığının kat be kat ötesindedir. Bu örnekler, yaratıcılığın, buluş yapmanın, ayırt edici bir işaret tescil edip kullanmamanın, ürün kalitesini marka imajı ile desteklemenin kısacası sınai mülkiyetin ne kadar büyük önem taşıdığının bir göstergesidir.

Bu noktada Forensis Hukuk, 2017’de yenilenen Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ışığında müvekkillerine, seminerler vermekte ve sınai mülkiyetin önemini kavramalarına yardımcı olmaktadır. Nitekim bir marka yahut patenti tescil edip kullanmak hak sahibine, tescilsiz kullanımlara göre önemli hukuki kazanımlar sağlamaktadır.

Söz konusu kazanımların sağlanabilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret gibi unsurların tescili, tescil taleplerine itiraz, Kurum kararlarına karşı itiraz ve dava yollarına başvurma süreçleri yürütülmektedir. Bunun yanında, Forensis Hukuk paralel ithalat, marka taklidi, el koyma, haksız rekabet, ticari sırların korunması gibi uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir. 

Sınai mülkiyet hukuku; Marka, Patent, Coğrafi işaret, Entegre devre topoğrafyası, Bitki ıslahçı hakları gibi hakları düzenleyen hukuk dalıdır.