Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, ekonominin kalbidir. Her gün milyarlarca liralık ticari işlem, Ticaret Hukuku’nun prensipleri çerçevesinde cereyan etmektedir. Temel olarak Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu etrafında şekillenen bu disiplin, borçlar hukukundan eşya hukukuna, vergi hukukundan idare hukukuna kadar neredeyse bütün hukuk branşlarının kesişim alanında bulunmaktadır.

Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku, ekonominin kalbidir. Her gün milyarlarca liralık ticari işlem, Ticaret Hukuku’nun prensipleri çerçevesinde cereyan etmektedir. Temel olarak Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu etrafında şekillenen bu disiplin, borçlar hukukundan eşya hukukuna, vergi hukukundan idare hukukuna kadar neredeyse bütün hukuk branşlarının kesişim alanında bulunmaktadır. Bu multi-disipliner nitelik ve ticari işlemlerin hacmi, bu alanda faaliyet gösteren kişilerin hukuki bir bakış açısına olan ihtiyacını arttırmaktadır.  
 


 

Forensis Hukuk, ticaretin merkezi İstanbul, İzmir ve Bursa’daki ofislerinde, her biri alanında uzman ekibiyle, Ticaret Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda kapsayıcı hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir:

  • Uluslararası veya ulusal ticari satış sözleşmeleri,
  • Leasing sözleşmeleri,
  • Tedarik sözleşmeleri,
  • Acentelik, komisyonculuk, pazarlamacılık sözleşmeleri,
  • Tek satıcılık ve franchise sözleşmeleri,
  • Ticaret sicili işlemleri,
  • Haksız rekabet davaları,
  • Bono, poliçe, çek gibi kambiyo işlemleri
  • E-Ticaret

Bu kapsamda gerek müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmaya varılması, gerekse de ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda hukuki yollara başvurulması hususunda müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

Ticaret Hukuku, ekonominin kalbidir. Her gün milyarlarca liralık ticari işlem, Ticaret Hukuku’nun prensipleri çerçevesinde cereyan etmektedir. Temel olarak Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu etrafında şekillenen bu disiplin, borçlar hukukundan eşya hukukuna, vergi hukukundan idare hukukuna kadar neredeyse bütün hukuk branşlarının kesişim alanında bulunmaktadır.