Blog

kategorisine ait Blog

 • Limited Şirket Ortaklarının Kamu Borçlarından Doğan Sorumluluğu

  Limited şirketlerde kural olarak limited şirket ortaklarının şirketin borçlarından doğan sorumluluğu, getirmeyi taahhüt ettikleri esas sermaye payları, esas sözleşmede belirlenen ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri ile sınırlıdır. Fakat 6183 sayılı...

  blog detay

 • KİRA BEDELİNİN İNDİRİLMESİ İÇİN AÇILMIŞ UYARLAMA DAVASINDA VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI

  Uyarlama davalarının bir örneğini Covid-19 pandemisinden etkilenen kiracıların, kira bedelinin indirilmesi taleplerinde görmekteyiz. Bu davalarda ortaya çıkan ihtilaflardan biri; kira bedelinin indirilmesi için açılmış uyarlama davalarında ihtiyati...

  blog detay

 • AVRUPA YAPAY ZEKÂ TÜZÜĞÜ TEKLİFİ HAKKINDA

  Avrupa kurumlarının Yapay Zekâ’yı ("YZ") hukuki regülasyona tabi tutmak hususunda uzun yıllara yayılan çalışmaları sonucunda Avrupa Birliği’nin ("AB") politikalarını yürütmekle sorumlu olan Avrupa Komisyonu ("Komisyon"), 21 Nisan 2021...

  blog detay

 • SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇLARI HAKKINDA

  Anayasamızın 73. maddesinde herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğundan bahsedilmiştir. Kamu harcamalarını finanse eden vergilerin yükümlüler için ağır bir yük olarak düşünüldüğü durumlarda yükümlüler ekonomik, idareden kaynaklanan...

  blog detay

 • YASAL DANIŞMANLIK (TMK M. 429)

  Kanunda sayılı durumlarda, kişilerin fiil ehliyetleri tamamen kısıtlanmamakla birlikte, bir takım işlemleri yapma yetkileri, bu işlemleri yaparken görüşü alınmak üzere "yasal danışman" atanmak suretiyle sınırlandırılır.
  Buna göre, kişi fiil...

  blog detay

 • KAYYIM MÜESSESESİ VE İLGİLİ DAVALAR HAKKINDA

  Kayyım, bir kimse hakkında belirli bir kısım işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanan kişiye denir. Nitekim Türk Medeni Kanunu ("TMK") m. 403/II : "Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır" hükmünü ihtiva...

  blog detay

 • VASİLİK NEDİR? VASİ NASIL ATANIR? KİMLER VASİ OLABİLİR?

  Gerek velayet altında olmayan küçükleri, gerek çeşitli sebeplerden dolayı kendilerini veya mallarını yönetmekten aciz olan ergin kişileri korumaya yönelik olan müesseseye ’vesayet’ denir.
  Vesayet organları denilince bir yandan...

  blog detay

 • TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA HUKUK BÜLTENİ

  Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uygulamada, taşınmaz satışının o an yapılamaması nedeniyle bir ön sözleşme olarak imzalanmaktadır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri için önem arz eden husus, sözleşmenin resmi şekilde yapılmadıkça geçerli...

  blog detay

 • TEBLİGAT KANUNUNUN 10/2 VE 21/2 MADDELERİNİN YORUMLANMASINA İLİŞKİN YARGITAY İBK HAKKINDA

  1959 yılında yürürlüğe giren 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda ("TK") çağın gereklilikleri dikkate alınarak zaman zaman çeşitli güncellemeler yapılmış; bu kapsamda çıkarılan 6099 sayılı Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda...

  blog detay

 • COVİD-19 TAM KAPANMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ÇEK İBRAZINA GETİRİLEN KISITLAMALAR HAKKINDA

  Ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine 26 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında "tam kapanma" uygulamasına geçilmesi kararlaştırılmış; bu kapsamda 30 Nisan 2021 tarih ve...

  blog detay