Miras Hukuku

Miras bırakanın bıraktığı vasiyetin yerine getirilmesi, miras sözleşmesinin uygulanması, murisin vefatından önce çeşitli hukuki tasarruflarda bulunarak saklı payları ihlal etmesi sonucu saklı pay sahiplerinin açması gereken davalar, yasal mirasçılarından bazılarına hayatta iken daha çok pay verilmesi sonucunda diğer mirasçıların denkleştirme talebi, hakkını alamayan murisin alacaklısının yapması gerekenler, yasal mirasçılar arasında mirasın hangi oranlarda paylaşılacağı gibi her biri uzmanlık bu konularda Forensis Hukuk hizmet vermektedir.

Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, kişinin vefatından sonra geride bıraktığı malvarlığının, teknik tabirle terekenin paylaşılmasını konu alır. Özellikle geride bırakılan miras büyüdükçe oluşan Miras Hukuku problemleri mirasçılar arasında büyük sorunlara neden olmaktadır.
 


 

Miras bırakanın bıraktığı vasiyetin yerine getirilmesi, miras sözleşmesinin uygulanması, murisin vefatından önce çeşitli hukuki tasarruflarda bulunarak saklı payları ihlal etmesi sonucu saklı pay sahiplerinin açması gereken davalar, yasal mirasçılarından bazılarına hayatta iken daha çok pay verilmesi sonucunda diğer mirasçıların denkleştirme talebi, hakkını alamayan murisin alacaklısının yapması gerekenler, yasal mirasçılar arasında mirasın hangi oranlarda paylaşılacağı gibi her biri uzmanlık bu konularda Forensis Hukuk hizmet vermektedir.

Miras bırakanın bıraktığı vasiyetin yerine getirilmesi, miras sözleşmesinin uygulanması, murisin vefatından önce çeşitli hukuki tasarruflarda bulunarak saklı payları ihlal etmesi sonucu saklı pay sahiplerinin açması gereken davalar, yasal mirasçılarından bazılarına hayatta iken daha çok pay verilmesi sonucunda diğer mirasçıların denkleştirme talebi, hakkını alamayan murisin alacaklısının yapması gerekenler, yasal mirasçılar arasında mirasın hangi oranlarda paylaşılacağı gibi her biri uzmanlık bu