Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, ticaret hayatının devletle olan en önemli kesişim noktasıdır. Kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, stopaj, katma değer vergisi gibi pek çok vergi kaleminde idarenin vergi mükellefine, tahakkuk ettirdiği vergi asılları ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizlerinin ihbarıyla başlayan süreçte Forensis Hukuk, Vergi Dairesi, Uzlaşma Komisyonu, Vergi Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde, itiraz, uzlaşma, dava gibi aşamaların tamamında müvekkillerine destek sunmaktadır.

Vergi Hukuku

VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku, ticaret hayatının devletle olan en önemli kesişim noktasıdır. Kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, stopaj, katma değer vergisi gibi pek çok vergi kaleminde idarenin vergi mükellefine, tahakkuk ettirdiği vergi asılları ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizlerinin ihbarıyla başlayan süreçte Forensis Hukuk, Vergi Dairesi, Uzlaşma Komisyonu, Vergi Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde, itiraz, uzlaşma, dava gibi aşamaların tamamında müvekkillerine destek sunmaktadır.
 


 

Bunun yanında, müvekkilimizin vergi yükümlülüklerinin en aza indirilmesi, vergi risklerinin tespiti, vergi avantajlarından ve çifte vergilendirmeye ilişkin uluslararası anlaşmalardan yararlandırılması sağlanmaktadır.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (AR-GE Kanunu) ile 4641 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TEKNOPARK Kanunu) kapsamındaki vergi teşvikleri hakkında verdiğimiz danışmanlık ile de yatırımcılara yol gösterilmektedir.

Vergi Hukuku, ticaret hayatının devletle olan en önemli kesişim noktasıdır. Kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, stopaj, katma değer vergisi gibi pek çok vergi kaleminde idarenin vergi mükellefine, tahakkuk ettirdiği vergi asılları ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizlerinin ihbarıyla başlayan süreçte Forensis Hukuk, Vergi Dairesi, Uzlaşma Komisyonu, Vergi Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde, itiraz, uzlaşma, dava gibi aşamaların tamamında müvekkillerine destek sunmaktadır.