Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku’nun en temel konuları olan, şirket kurma, bu amaçla yapılan müzakereler, pay sahipliği sözleşmeleri ile sürecin kontrol altına alınması ve ortaklar arası ilişkinin tesisi, şirket sözleşmesinin hazırlanması, ticaret sicilinde tescil, tadil ve terkinlerin gerçekleştirilmesi genel kurulların gerçekleştirilmesi, şirket sözleşmesi değişikliği, sermaye artırımı yahut azaltımı, yeni ortak alınması, mevcut ortağın çıkarılması, imtiyaz oluşturulması gibi nitelikli işlemlerde gerekli adımların atılması, pay devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi işlemler, titizlikle yürütülmektedir.

Şirketler Hukuku

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler Hukuku, ticaretin ana öznesi olan şirketleri düzenleyen hukuk dalıdır. Çağımızda ticaret hacminin çok büyük bir kısmı şirketler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ciroları ve değerleri, ülkelerden daha büyük hale gelmiş şirketlerden, girişimcilere ticaret hayatının kapısını aralayan küçük şirketlere kadar her kademede, tüzel kişiliğe sahip bir şirket karşımıza çıkmaktadır.
 


 

Şirketler de insanlar gibi, doğar, büyür, gelişir ve ölürler. Forensis Hukuk, deneyimli kadrosuyla her aşamada Şirketler Hukuku ile karşılaşılan sorunlarla ilgili, müvekkillerine hizmet vermektedir.

İlk aşamada, Şirketler Hukuku’nun en temel konuları olan, şirket kurma, bu amaçla yapılan müzakereler, pay sahipliği sözleşmeleri ile sürecin kontrol altına alınması ve ortaklar arası ilişkinin tesisi, şirket sözleşmesinin hazırlanması, ticaret sicilinde tescil, tadil ve terkinlerin gerçekleştirilmesi gibi işlemler, titizlikle yürütülmektedir.

Şirketin ticaret siciline tescille hayatına başlaması sağlandıktan sonra, genel kurulların gerçekleştirilmesi, şirket sözleşmesi değişikliği, sermaye artırımı yahut azaltımı, yeni ortak alınması, mevcut ortağın çıkarılması, imtiyaz oluşturulması gibi nitelikli işlemlerde gerekli adımların atılması, pay devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi pek çok konuda hukuki danışmanlık verilmektedir.

Öte yandan şirketlerde kurumsallığın sağlanabilmesi adına, kurumsal yönetim, karar alma süreçlerinin organize edilmesi, iç yönergelerin hazırlanması, insan kaynakları politikalarının geliştirilmesi, yöneticiler ve ortakların hakları ve yükümlülükleri gibi konularda çalışmalar yürütülmektedir.

Şirketin sona ermesi, şirket tasfiyesinin yapılması, gerekliyse iflasiflas erteleme, konkordato gibi, şirketin hayatındaki son süreçler de yönetilmektedir. Yine birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi modellemeler ile ihtiyaç duyulan yapı değişiklikleri gerçekleştirilmektedir. 

Şirketler Hukuku’nun en temel konuları olan, şirket kurma, bu amaçla yapılan müzakereler, pay sahipliği sözleşmeleri ile sürecin kontrol altına alınması ve ortaklar arası ilişkinin tesisi, şirket sözleşmesinin hazırlanması, ticaret sicilinde tescil, tadil ve terkinlerin gerçekleştirilmesi genel kurulların gerçekleştirilmesi, şirket sözleşmesi değişikliği, imtiyaz oluşturulması gibi nitelikli işlemlerde danışmanlık verilmektedir.