İdare Hukuku

İdare Hukuku, gerek birel gerekse de düzenleyici işlemleri ile her gün hayatımıza etki eden idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören,

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

İdare Hukuku, gerek birel gerekse de düzenleyici işlemleri ile her gün hayatımıza etki eden idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.
 


 

Forensis Hukuk, bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları; il özel idareleri; belediyeler; EPDK, Rekabet Kurulu, Basın İlan Kurumu, Kamu İhale Kurumu gibi bağımsız idari otoriteler gibi idari merciler nezdindeki süreçleri yönetmektedir. Girişimlerden sonuç alınamazsa, müvekkillerini etkileyen idari para cezası, ruhsat-izin alınması ve iptali, kamulaştırma, imar planı değişikliği gibi işlemleri, tam yargı ve iptal davaları çerçevesinde yargıya taşımaktadır.

Öte yandan, idare ile gerçekleştirilecek imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devlet yatırımları, kamu-özel ortaklıkları (PPP), madencilik, rüzgâr ve elektrik enerjisi gibi alanlarda ruhsat ve ÇED raporu alınması gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kamu İhaleleri alanında da, ihaleye hazırlık, ihale süreci, geçici ve kesin teminatlar, hak edişlerin ödenmesi gibi hususlarda hukuki destek verilmektedir. 

İdare Hukuku, gerek birel gerekse de düzenleyici işlemleri ile her gün hayatımıza etki eden idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören,