KORONAVİRÜS (COVID 19) SALGINI SEBEBİYLE YARGI ALANINDAKİ SÜRELERİN DURMASI KARARININ UZATILMASI

KORONAVİRÜS (COVID 19) SALGINI SEBEBİYLE YARGI ALANINDAKİ SÜRELERİN DURMASI KARARININ UZATILMASI

KORONAVİRÜS (COVID 19) SALGINI SEBEBİYLE YARGI ALANINDAKİ SÜRELERİN DURMASI KARARININ UZATILMASI HAKKINDA

-HUKUK BÜLTENİ-

                                               BÜLTEN TARİHİ: 02.05.2020

GİRİŞ: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) Salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, ülkemizde hayatın her alanında tedbirler alınmış olup, alınmaya da hala devam edilmektedir. Bu kapsamda, daha önce 30.03.2020 tarihli “Hukuk Bülteni” yazımızda da belirtiğimiz üzere; 26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete ile 7226 Sayılı Kanun ile yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmış ve adli sürelerin bir takım istisnai süreler dışında 30/04/2020 (Bu Tarih Dahil) tarihine kadar durdurulmasına karar verilmişti.

Ülkemizde gelinen noktada; Koronavirüs (COVID-19) Salgınının yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla, "Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, 30.04.2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla daha önce alınan tedbirlerin 15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar aynen uygulanmasına devam edilecektir.

I. YARGIDA SÜRELERİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

Yukarıda da belirttiğimiz üzere; 30.04.2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan; “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.” denilmektedir.

İşbu kararda aynen;

“ MADDE 1: Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır." şeklinde belirtilmiştir.

II. 15/06/2020 TARİHİNE KADAR DURDURULAN SÜRELERİN KAPSAMI

Koronavirüs (Covid19) Salgını sebebiyle yürürlüğe giren ve yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesine yönelik düzenlemeler bulunan 7226 sayılı kanunda durdurulan sürelerin kapsamı belirtilmiştir. Adalet Bakanlığı’nın resmi sitesinde 01/05/2020 tarihinde yayınlanan duyuru kapsamında[1]; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler, CMK, HMK, İYUK ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflara verilen süreler ile bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen tüm süreler ile alternatif çözüm yöntemleri ve İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler Cumhurbaşkanı Kararı  ile durdurulduğu belirtilmiştir.

Duyurunun devamında, durma süresinin başladığı tarih itibariyle bitimine 15 gün ve daha az olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (16/06/2020 tarihinden) başlamak üzere 15 gün uzayacağı da belirtilmiştir.

Ayrıca, Resmî Gazete ‘de yayınlanan karar ile icra satış işlemleri de 15 Haziran’dan sonra yapılacak olup, satış günü belli olan işlemler için de 15 Haziran’dan sonra yeniden satış günü belirlenecektir. (Satış için ücret ödeyenlerden tekrar ilan parası alınmayacaktır.)

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri ile CMK ve HMK’ da düzenlenen koruma ve ihtiyati tedbiri tamamlayan süreler devam edecek olup, kanun dolayısıyla bu süreler durmayacaktır.

SONUÇ OLARAK: Yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 7226 Sayılı Kanun ile getirilen tedbirler 15/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. Daha önce tarafımızdan yayınlanan 30.03.2020 tarihli “Hukuk Bülteni” yazımızda işbu kanun muhtevası hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu uzatma kararında da belirtildiği üzere, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde, ertelenme tarihinin değiştirilmesi mümkün olabilecektir.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için bir hukuk bürosuyla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.