SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SIK SORULAN SORULAR & CEVAPLARI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SIK SORULAN SORULAR & CEVAPLARI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

SIK SORULAN SORULAR & CEVAPLARI

                                               BÜLTEN TARİHİ: 14.05.2020

Sokağa çıkma yasakları önümüzdeki günlerde de özellikle hafta sonları devam edecek ve belli yaş gruplarına ilişkin devam eden sokağa çıkma yasağının kalkacağı tarih de henüz netleşmiş değil. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sıkça sorulan soruları ve bu sorulara cevaplarımızı sizlerle paylaşıyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı 03.04.2020 tarihli “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu genelge kapsamında 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştı.

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan önceki tarihli genelgede de “…21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması.…” ibaresiyle sokağa çıkma yasağı 65 yaş ve üstündeki kişiler ile kronik rahatsızlığı olan kişiler açısından da söz konusu olmuştu.

Bu halde gerek 01.01.2000 tarihinden sonra doğan bir kişinin gerekse 65 yaşında (veya üstünde) olan bir kişinin gerekse kronik rahatsızlığı olan bir kişinin sokağa çıkması halinde hukuki sonuçlar ile karşılaşacaklarını söylemek gerekir.

Bu tedbirlerin ardından ise büyük şehirlerde özellikle hafta sonları tüm yaş grupları için sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlamıştır. Her ne kadar yukarıda ele alınan gruplar açısından sokağa çıkmak aksi yönde çıkacak yeni bir düzenlemeye kadar yasaksa da, büyük şehirleri kapsayan sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemlerde kural olarak sokağa çıkma yasağı tüm yaş grupları için geçerlidir. 

SOKAĞA ÇIKMASI YASAKLANAN KİŞİLER İÇİN GETİRİLMİŞ İSTİSNALAR VAR MIDIR?

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 05.04.2020 tarihinde hazırladığı  “Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18-20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar” konulu genelge kapsamında önceki tarihli genelgeye istisnai düzenlemeler getirilmiştir. Bu ek genelgeye göre; 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaktır.

Ele alınan ek genelge ile  65 yaş ve üstündeki işçiler ile kronik rahatsızlığı olan işçiler için muafiyet getirilmemiştir, bu yaş grubunda bulunanlar için sokağa çıkma yasağı devam etmektedir.

01.01.2002 tarihinden sonra doğanlar da muafiyet kapsamına alınmadığından bu yaş grubunda bulunanlar için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini belirtmek gerekir.

(Not: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorundadır.) 

İKAMETGAHI İŞYERİNDEN FARKLI BİR ŞEHİRDE BULUNAN İŞÇİLER NE YAPMALIDIR?

İşyeri ile işçininin ikametgah adresi farklı şehirlerde bulunuyor ise, işçinin şehirler arasında seyahat edebilmesi için ikametgah belgesi ile işyerinde çalıştığını gösterir SGK kayıt belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

SOKAĞA ÇIKMASI YASAKLANANLAR İHTİYAÇLARINI NASIL GİDERECEKTİR?

Sokağa çıkması yasaklanan kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere vali/kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur.

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen kişiler 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını ilgili birimlere bildirebileceklerdir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSAMAKTADIR?

Daha evvel özellikle hafta sonları için getirilen sokağa çıkma yasakları büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlar açısından geçerli olmaktaydı. Ancak bu hususta kapsamı belirleme yetkisi yürütme organında olup, salgının ülkedeki ve şehirler bazındaki durumuna göre gelecek yeni kısıtlamalarda büyükşehir statüsündeki illerden bazılarının kısıtlamadan muaf tutulabileceği veya büyükşehir statüsünde olmayan Zonguldak dışındaki illerde de sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle kısıtlamaların kapsamını öğrenmek için her defasında içişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler takip edilmelidir.

Burada kastedilen özellikle hafta sonları uygulanmakta olan genel nitelikte sokağa çıkma yasağıdır. Oysa 01.01.2000 tarihinde sonra doğanlar ile 65 yaş ve üstündeki kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar hangi şehirde olurlarsa olsunlar sokağa çıkmaları aksi bir düzenleme gelene kadar yasaktır.

SİTE BAHÇESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDA MIDIR?

Birçok kişinin sokağa çıkma yasakları süresince kalabalık yerlerden uzak durmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak günümüzde çokça yaygın bulunan sitelerde oturan kişilerin site bahçelerini bir tehlike olarak görmedikleri veya yasak kapsamında olduğunu bilmediklerinden site bahçelerinde kalabalık grupların oluştuğunu görmek mümkün. Ancak sitelerde bulunan ortak kullanım alanları ve özellikle site bahçeleri de sokağa çıkma yasağı kapsamında değerlendirilmekte ve bu alanların kullanımı yasağı ihlal anlamına gelmektedir.

BALKONDA / APARTMANDA MANGAL YAKMAK YASAK MIDIR?

Yakın zamanda koronavirüsün yayılmasını engellemek ve sosyal mesafe kuralına uymak adına milli parklarda, ormanlarda ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması da yasaklanmıştır.

Ancak söz konusu yasak sadece ilgili açık alanlar için verilen bir yasaklılık hali olduğu için, kanaatimizce bu yasak özel mülkiyet alanı olan konutları kapsamamaktadır. 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İHLALİ HALİNDE CEZASI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 186 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilmektedir.

Ayrıca TCK m. 195 uyarınca bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiler iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceklerdir.

TARAFIMA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ, NE YAPMALIYIM?

Eğer hukuka aykırı şekilde hakkınızda idari para cezası kesildiğini düşünüyorsanız bu hususta idare mahkemelerinde ilgili para cezasının iptali için iptal davası açma hakkınız bulunmaktadır.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen soru ve cevaplar, ilgili mevzuatlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için bir hukuk bürosuyla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.